Patient Foreningernes Samvirke  
Rosenlyparken 36, DK-2670 Greve.    
Telefon +45 56 63 01 15 - Fax +45 43 69 06 42    
Bank: Jyske Bank Reg.nr.5035 konto 128703-7    
Startside Etik i PFS Bestyrelsen Vedtægter Kontingent Medlemmer
Igangsætter Indmeldelse Indhold Links Pressemeddelelser Medlemsmøder
 
Om foreningen:

Patient Foreningernes Samvirke (paraplyorganisation) blev etableret i foråret 1998 med det formål at fremme samarbejdet mellem de små og mellemstore patientforeninger i Danmark og derved varetage patienternes interesser overfor offentlighed og myndigheder.

Patient Foreningernes Samvirke mener, at der behov for et forum, hvor man kan støtte hinanden i bestræbelserne på at kunne udbrede kendskabet til de sjældent forekommende kroniske sygdomme. Samvirket omfatter 19 patientforeninger med et samlet medlemstal på over 20.000 medlemmer.

Vores målsætning:
At fremme samarbejde og erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne.
At fremme medlemmernes økonomiske muligheder.
At varetage fælles interesser overfor myndigheder og offentligheden.
At udpege repræsentanter til offentlige nævn og råd.
At fremme en bred og etisk velfunderet forskning.

Kontaktoplysninger:
Formand:
Bent R. Nielsen
Rosenlyparken 36
DK-2670 Greve
pfs@pfsdk.dk
Telefon:+45 56 63 01 15. Fax:+45 43 69 06 42
.